Waarheid in religie

Geestelijke waarheid over religie, de bijbel, God, Jezus Christus, leven na de dood, vergeving van zonden, Jezus' gemeente en moraal

études sur le salut du péché, la vie éternelle, l'église de Jésus, la culte biblique, et la moralité.Heb je vragen over religie, God, Jezus, de bijbel, vergeving van zonden, de gemeente, leven na de dood, of moraal. Vraag je jezelf af waarom er zoveel religieuze verwarring en onenigheid is? Zou je graag de waarheid leren kennen over godsdienst, geloof, redding van zonde en hoe je het eeuwig leven kan krijgen?

De volgende gratis bijbel studies zullen u helpen een antwoord te vinden op je vragen.

Kies een bijbelstudie uit de volgende lijst om te lezen of te downloaden.
Tip: Gebruik de "terug" knop om terug te keren naar deze pagina.

Zonde en zijn medicijn

Redding van zonde

Zonde en de gevolgen en Gods genade
Voorwaarden om vergeving te krijgen (les A)
Voorwaarden om vergeving te krijgen (les B)
Het belangrijke van trouw
De rol en de verantwoordelijkheid van de gemeente
Bekering van zonde. De keuze
Wat is het nut van de doop?

Klik hier voor bijbelstudies in het Engels.

Scripture quotations are generally translated from the New King James Version (NKJV), copyright 1982, 1988 by Thomas Nelson, Inc. used by permission. All rights reserved.